Verenigingen/Stichtingen

Voor een aantal verenigingen zijn wij uitvoerend secretaris of penningmeester.

Voor de secretaris of de penningmeester van het bestuur verrichten wij de aan die functie gerelateerde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:

Secretaris:
correspondentie;
agenda en stukken vergaderingen;
verslaglegging vergaderingen.

Penningmeester:
ledenadministratie;
facturering/debiteurenbeheer;
boekhouding;
financieel jaarverslag.

 

Sinds 2011 kunnen wij ook zorgdragen voor het ontwerpen en samenstellen van drukwerk ten behoeve van een evenement. Bijvoorbeeld de (wedstrijd)catalogus en affiches, maar ook diploma’s of certificaten, etc.

Tevens verrichten wij ondersteunende secretariële werkzaamheden bij evenementen.

Daarnaast verzorgen wij mailings aan uw leden, sponsoren, etc. Van het opstellen tot het drukken en versturen, waarbij wij u ook voor kleinere oplages al korting op de posttarieven kunnen aanbieden.

 

Reacties zijn gesloten.