MKB

 

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor het voeren van uw bedrijf, denk alleen al aan de administratieve voorschriften, belastingen en sommige sociale verzekeringen. Daarnaast stellen wet- en regelgeving bepaalde eisen waar ondernemers aan moeten voldoen.

Een up to date administratie is van groot belang voor u/uw bedrijf!

De hele dag drukke werkzaamheden in uw bedrijf, die zich niet altijd beperken tot de gebruikelijke kantooruren.

De administratie schiet er tijdens de normale werkdag dan meestal bij in en moet vaak in de avonduren of in het weekend nog worden bijgewerkt.

ADB kan zorgdragen voor een actuele stand van zaken van uw administratie. Vanuit eigen kantoor of bij u op locatie worden de volgende werkzaamheden verricht:

– Inboeken en/of controle van uw administratie

– BTW aangifte

– Facturering en debiteurenbeheer

– Salarisadministratie en aangifte LH

– Opstellen jaarrekening (accountantsgereed) of

– Aanlevering administratie bij uw accountant

Het dienstenpakket van ADB beperkt zich niet tot alleen het voeren van de administratie. Op een breed gebied kunnen wij u van u dienst zijn, zoals bijvoorbeeld het voeren van uw correspondentie of het verzorgen van een mailing. Van het opstellen van de brief tot en met het printen of drukken en het versturen, waarbij wij u ook voor kleinere aantallen al een aantrekkelijke korting op de posttarieven kunnen aanbieden.

ADB beschikt via haar uitgebreide klantenbestand over een netwerk in een groot aantal branches. Zo kunnen wij via een van onze relaties ook bemiddelen in het vinden van tijdelijk personeel, veelal op korte termijn.

En heeft u even geen tijd voor het zoeken naar een geschikt relatiegeschenk,  of het bestellen van een (bedrijfs-)catering, geeft u ons uw wensen door en wij zorgen dat het geregeld wordt.

ADB Administraties, één aanspreekpunt en een breed dienstenpakket op het gebied van Administratieve Dienstverlening, de ondersteuning voor u en uw bedrijf!