Diensten

Het is een bekend gegeven, een up to date administratie is van groot belang voor u/uw bedrijf!

De hele dag drukke werkzaamheden die zich niet beperken tot de gebruikelijke kantooruren, de administratie schiet er tijdens de normale werkdag dan meestal bij in en moet vaak in de avonduren of in het weekend nog worden bijgewerkt. Een tijd lang gaat dat goed maar dan blijft het een keer liggen omdat het weekend ook wel eens niet in het teken staat van werk/bedrijf.

Ongemerkt sluipt er dan een achterstand in de administratie, er is geen goed overzicht meer van de verplichtingen, de betalingen van de debiteuren raken achter, de belastingaangiftes/betalingen vertragen, etc.

En, is er eenmaal een achterstand, dan kunnen de kosten snel gaan oplopen. Herinnering- en incassokosten van uw crediteuren, boetes van de belastingdienst, maar ook renteverlies omdat de debiteuren niet op tijd betalen en de bank ook nog eens rente gaat berekenen voor een negatieve bankstand.

ADB kan, vanuit eigen kantoor of bij u op locatie, zorgdragen voor een actuele stand van zaken van uw administratie.

Het komt wel eens voor, goede correspondentie is niet ieders vakgebied!

U bent het ergens niet mee eens en zou dat het liefst ook kenbaar maken, alleen, u krijgt het niet op papier zoals u dat graag zou willen. Of u wilt uw relaties middels een mailing op de hoogte brengen van bijvoorbeeld nieuwe producten. Het opstellen van de brief en het printen en versturen van de mailing kosten u teveel tijd en/of moeite. Daarnaast komen kleinere partijen niet in aanmerking voor korting op de portokosten.

ADB kan het opstellen en verzenden van uw correspondentie voor u verzorgen.

Ook voor kleinere partijen al met een aantrekkelijke korting op de posttarieven.

 

Soms gebeurt het, even teveel werk voor te weinig medewerkers!

Een drukke periode en u of uw medewerkers vallen om wat voor reden dan ook nog even uit. De werkzaamheden houden daar echter geen rekening mee.

ADB kan u, op redelijk korte termijn, behulpzaam zijn bij het opvangen van tijdelijke personele problemen.

Het zijn maar 3 voorbeelden uit een groot aantal zaken waar u als kleine zelfstandige en/of de wat grotere ondernemer dagelijks tegenaan kunt lopen en waar uzelf niet direct een antwoord op heeft of een oplossing voor kunt aandragen.Wij kunnen u dat antwoord of de oplossing bieden! Met onze ruime ervaring op een breed gebied en onze zeer flexibele instelling zijn wij in staat om u, veelal op korte termijn, van dienst te zijn.

Klik op één van de submenu’s die op u van toepassing is en zie wat ADB voor u kan betekenen. Staat een onderwerp er niet bij, vraag het ons! Wellicht dat we toch een oplossing voor u kunnen vinden.